Bahut katra rahe ho saqi se
Gunah-e-tarq-e-baada* kar liya kya

(gunah-e-tarq-e-baada: sin of renouncing wine)

Yahan ke log kab ke ja chuke
Safar bahut zyada kar liya kya

Uthaya ek kadam tune us tak
Bahut apne ko maanda kar liya kya

Nazm: Bahut dil ko kushada kar liya kya
Source: Yani (Pg 31)
Writer: Jaun Elia