In total darkness... Poetry is there for you

Tag Maulana Hali

Hai justaju ke khoob

Hai justaju ke khub se hai khub-tar kahan Ab thaharti hai dekhiye ja kar nazar kahan Hain daur-e-jam-e-awwal-e-shab mein khudi se dur Hoti hai aaj dekhiye hum ko sahar kahan Ya rab is ikhtilat ka anjam ho ba-khair Tha us… Continue Reading →

© 2021 Zullmat — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑